Svědectví o násilném odebírání orgánů v Číně

Jaký dopad má tato problematika na Českou republiku?

Otevřený dopis

Otevřený dopis adresovaný českému prezidentovi, české vládě, parlamentu ČR, České lékařské komisi a České transplantační společnosti.

Vážený pane prezidente, vážení členové české vlády, parlamentu, lékařské komory a transplantační společnosti,

vzhledem k prohlubování vztahů mezi Čínou a Českou republikou vás s úctou žádáme, abyste věnovali pozornost Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP) vydanému v prosinci 2013 a věnovali úsilí realizaci jeho doporučení.

Evropský parlament v usnesení „vyzývá EU a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily; doporučuje Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému“.

Čeští občané by měli vědět, kdo je zdrojem orgánů, které čínské nemocnice nabízejí v extrémně krátké čekací době několika týdnů. Experti, kteří opakovaně předstoupili před Evropský parlament, uvádějí, že největším zdrojem orgánů jsou čínští „vězni svědomí“, které tvoří skupiny následovníků duchovního hnutí Falun Gong, křesťané a Ujguři.

Čeští občané by si měli být vědomi toho, že pokud do Číny vycestují za účelem transplantování orgánu, mohou se tak velmi pravděpodobně zapojit do neetických a zločinných praktik, při nichž násilným způsobem umírají nevinní lidé, jejichž životně důležité orgány jsou předmětem nabídky čínských nemocnic.

Věříme, že by si měli být jasně vědomi toho, že jejich poptávka po transplantaci orgánu může vést k usmrcení člověka, jehož orgán jim bude následně transplantován. Měli by si být rovněž vědomi toho, že drtivá většina dárců neposkytla k transplantaci svobodný informovaný souhlas a že peníze vyplacené za transplantaci mohou velmi pravděpodobně skončit v rukou organizovaného zločinu.

Vyzýváme představitele české vlády a lékařské společenství, aby se o tomto problému sami aktivně informovali a aktivně realizovali osvětové aktivity o tomto problému pro občany ČR.

Chceme-li jako Česká republika prohlubovat vztahy s Čínou, mají čeští občané právo na necenzurované informace o této zemi, praktikách jejího režimu a reálných poměrech v této společnosti.

Lidská práva bez hranic, z. s.
Hradišťko 167
IČO: 27043509
Tel.: 721 742 071
E-mail: poradatel@ilegalnitransplantacecina.cz