Svědectví o násilném odebírání orgánů v Číně

Jaký dopad má tato problematika na Českou republiku?