Svědectví o násilném odebírání orgánů v Číně

Jaký dopad má tato problematika na Českou republiku?

Návštěva Davida Kilgoura a Ethana Gutmanna v ČR

V únoru 2015 přicestovali do Prahy experti na oblast Číny - David Kilgour a Ethan Gutmann. Prostřednictvím diskusí, besed a seminářů pohovořili o závažném etickém problému, který vznikl a přetrvává na území Číny v oblasti transplantační chirurgie, a jenž vzbuzuje důvodná podezření z extrémního porušování základního lidského práva na život, zločinů proti lidskosti a genocidy.

Účastnili se jako oficiální hosté i mezinárodního festivalu Mene Tekel, během něhož promluvili v Senátu PČR. Jsou k dispozici životopisy obou účastníků. Jejich návštěvu provázelo i vytvoření otevřeného dopisu. Ten byl adresován českému prezidentovi, české vládě, parlamentu ČR, České lékařské komisi a České transplantační společnosti.

Akci zajišťovala Lidská práva bez hranic, z.s.