Svědectví o násilném odebírání orgánů v Číně

Jaký dopad má tato problematika na Českou republiku?

Kontakt

Pro současnou návštěvu E. Gutmanna:

Jiří Pokorný
Tel.: 608 250 786
E-mail: jiri.pokorny@unseen.is

Pro minulé projekty:

Lidská práva bez hranic, z. s.
Nové Dvory, 674 01 Třebíč
IČO: 27043509

Tel.: 721 742 071
E-mail: poradatel@ilegalnitransplantacecina.cz