Svědectví o násilném odebírání orgánů v Číně

Jaký dopad má tato problematika na Českou republiku?

O projektu

V lednu 2016 přicestuje do České republiky publicista, spisovatel a expert na oblast Číny, Ethan Gutmann. V rámci svého pobytu pohovoří o závažném etickém problému, který vznikl a přetrvává na území Číny v oblasti transplantační chirurgie, a jenž vzbuzuje důvodná podezření z extrémního porušování základního lidského práva na život, zločinu proti lidskosti a genocidy.

Vyšetřování Ethana Gutmanna navazují na předchozí vyšetřování Davida Kilgoura a Davida Matase, kteří zjistili, že čínští vězni svědomí z řad stoupenců duchovního hnutí Falun Gong jsou zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů pro komerční transplantace prováděné v čínských nemocnicích. Gutmann navíc objevil, že tato praxe začala již u etnických Ujgurů, a v menší míře se dotýká i Tibeťanů a domácích křesťanů.Kniha Jatka poskytuje zákulisní pohled do světa čínské transplantologie a jejího napojení na pracovní tábory a zadržovací střediska. Gutmann v knize také rozebírá vznik a růst Falun Gongu v Číně a jeho následné pronásledování komunistickým režimem, jakož i důvody, které k perzekuci vedly, vznik sledovacího systému čínské vlády Zlatý štít nebo vytvoření softwaru pro obcházení internetové cenzury, jehož tvůrci jsou programátoři z Falun Gongu.


„Jatka jsou napínavá, děsivá, pobuřující – a naprosto strhující kniha. Jestli vám záleží na Číně, na lidských právech, na lidské důstojnosti... přečtěte si ji.“
– William Kristol, šéfredaktor časopisu Weekly Standard

„Tahle kniha bude v Číně zakázána. A to je tragédie.“
– Chen Guangcheng, čínský občanskoprávní aktivista

„… příliš nepopiratelná fakta na to, aby šla ignorovat.”
– New York Post

„… hrůzostrašný příběh z čínské společnosti o lékařské komunitě zapojené do něčeho nemyslitelného. Pro každého, kdo se zajímá o čínskou kulturu, lékařství a politické otázky, je tohle důležitá, klíčová četba.“
– Midwest Book Review

„Je obtížné zůstat při čtení těchto řádků klidným. Překlad do češtiny a současné vydání této práce je obzvlášť cenné – snad alespoň někoho inspiruje k tomu, aby se trochu připodobnil těmto osobním upřímným a statečným postojům na pozadí jinak převažující konzervativní zášti všech ke všem.“
- Jan Payne, předseda Společnosti lékařské etiky a vedoucí Centra pro bioetiku na Ústavu pro humanitní studia 1. lékařské fakulty UK


Experti uvádějí, že vězňům svědomí pronásledovaných čínským režimem byly bez jejich informovaného souhlasu násilně odebrány životně důležité orgány, jako jsou ledviny, játra, srdce nebo oční rohovky, a za vysoké částky prodány zájemcům z Číny a ze zahraničí k transplantaci.

Kniha staví na terénním výzkumu. Vznikala 7 let, během niž Gutmann vyzpovídal přes 100 svědků z řad disidentů, lékařů, policistů či správců pracovních táborů. Podle něj zemřelo jen v letech 2000–2008 pro své orgány přes 60 tisíc lidí nepohodlných čínskému režimu.

Podrobnosti

Zjištění Gutmanna a ostatních vyšetřovatelů uvádějí, že čínští lékaři provádějí ve vězeních důkladné zdravotní prohlídky zaměřené na zdravé vězně, kteří si nestěžují na zdravotní obtíže. Prohlídky obsahují odběry krve, rentgen břicha, testy moči, EKG. Následují vyšetření zaměřená na zjištění kompatibility tkáně.

Systém zdravotních prohlídek má podle Gutmanna vést k vytváření neformálního seznamu potenciálních dárců orgánů. Při poptávce po transplantaci orgánu od zájemce z Číny nebo ze zahraničí je ze seznamu vybrán vězeň, který je ve stejnou dobu jako pacient převezen do nemocnice, kde je mu bez jeho svolení odebrán daný orgán a transplantován do těla pacienta.

Existenci seznamu potenciálních živých dárců vysvětlují extrémně krátké čekací lhůty na orgány – dokonce v délce několika týdnů, jak to některé čínské nemocnice inzerovaly. Nikde jinde na světě, kromě Čínské lidové republiky, není možno garantovat zajištění orgánů v tak krátkém časovém úseku a navíc naplánovat transplantaci životně důležitých orgánů na stanovený den a hodinu.

Etická otázka

Kdo tedy čeká, až mu bude životně důležitý orgán odebrán? Toto je etická otázka nejenom v oblasti lékařské, ale také společenské. Z našeho hlediska jde o porušování základních lidských práv a práva na život. V kontextu mezinárodního práva lze uvažovat o důvodných podezřeních ze závažných zločinů, které zasluhují důkladnou pozornost expertů, politiků a veřejnosti.

Na tato výše uvedená fakta bychom chtěli naší aktivitou upozornit, přispět k ukončení těchto praktik, a k realizaci nezávislého vyšetřování přímo v Číně, o které žádají experti, OSN i Evropský parlament již bezmála jedno desetiletí.

Čínský režim dosud vstup nezávislého vyšetřovacího týmu na území ČLR neumožnil ani nepředložil požadovaná fakta, která by mohla vyvrátit závěry z dosud provedených vyšetřování zahraničních expertů.

Lidská práva bez hranic, z. s.